Co mam do zaproponowania

Psychoterapia to pojęcie złożone z dwóch greckich terminów: psyche i therapein. Razem oznaczają one leczenie duszy. W praktyce psychoterapia służy pracy zarówno nad umysłem, jak i nad ciałem. Praca owa jest możliwa dzięki systematycznym spotkaniom dwóch osób, z których jedna wspiera drugą w rozpoznawaniu obszarów swoich trudności i ich zmianie. Terapeuta nie ocenia, nie doradza, lecz towarzyszy w szukaniu najlepszych dla drugiej osoby rozwiązań.

Niezależnie od tego, jaką formę pracy uznasz za odpowiadającą swoim potrzebom, każda rozpoczyna się od spotkania konsultacyjnego, czyli konsultacji psychoterapeutycznej. Takich spotkań może być kilka, z reguły od jednego do trzech. Ma lub mają one na celu wspólne rozpoznanie obszaru trudności, który skłonił Cię do kontaktu z psychoterapeutą. Podczas konsultowania psychoterapeuta może Cię choć trochę poznać, a dzięki temu zaproponować najbardziej adekwatna formę dalszej pracy. Konsultacja nie musi zakończyć się decyzją o podjęciu terapii. To Ty decydujesz czy i jak zadziałasz. Jeśli zdecydujesz się na pozostanie w kontakcie terapeutycznym - ustalamy na jakich zasadach będzie on przebiegał. 

Do wyboru masz dwie formy dalszej pracy indywidualnej:

psychoterapię długoterminową oraz psychoterapię krótkoterminową.

Psychoterapia długoterminowa może trwać od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od głębokości, rozmiaru trudności oraz motywacji. Taka forma umożliwia gruntowne przepracowanie swoich kłopotów, niekorzystnych schematów życiowych. Jest drogą samorozwoju.

Sesje odbywają się co tydzień i trwają 50 minut.

Psychoterapia krótkoterminowa - w jej trakcie koncentrujesz się na rozwiązaniu konkretnego problemu. W tej pracy bazujemy na zasobach i możliwościach już dostępnych. Psychoterapia krótkoterminowa trwa od kilku do kilkudziesięciu spotkań. W przypadku takiej pracy proponuję metodę QEC (Quantum Energy Coaching). Sesje odbywają się co tydzień i trwają od 50 do 75 minut.

Jeśli pragniesz się skoncentrować na już istniejącej relacji, a Twój partner/partnerka również widzi taką potrzebę, najlepszym rozwiązaniem może okazać się terapia par. Może mieć ona na celu przywrócenie lub stworzenie przestrzeni porozumienia poprzez umożliwienie wyrażania własnych uczuć, potrzeb oraz zrozumienie emocji, reakcji, a także potrzeb partnera/partnerki. Terapia par ma również sens, gdy chcecie się dobrze rozstać i szukacie na to sposobu. W spotkaniu biorą udział partnerzy/partnerki, a "pacjentem" nie jest żadne z osobna, lecz łącząca Was relacja.

Terapię par współprowadzi ze mną Andrzej Cała - psychoterapeuta Gestalt. 

Sesje odbywają się raz na dwa/trzy tygodnie, trwają 90 minut.

Copyright ©2016 Pracownia psychoterapii Spotkanie, All Rights Reserved.